« مطالب موجود در سایت اعم از مقالات و نقاشی ها و ... فقط با ذکر ماخذ قابل استفاده عموم می باشد. »
Error
پیغام سیستم
4
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

اهداف شرکت

 به نام خداوند جان و خرد
مقدمه
بر اساس نظريات ارائه شده در بخش اقتصادي كشور, تغيير زير بناي اقتصادي از اتكا به توليد تك محصولي به نظامي مبتني بر توليد و مشاركت عام بخش خصوصي بمنظور اتكاء  آتي دولت  بر ماليات حاصل از ارزش افزوده  توليدات اجتماعي, حضور و شركت    بخش هاي خصوصي را در بالابردن توان و قدرت اقتصادي كشور اجتناب ناپذير مينمايد.
علاوه بر اينكه بايستي مشخص گردد كه نظر و تعبير دولت از ساختارهاي توليدي در عرصة اقتصاد چيست, قدرت سرمايه گذاري و مسئوليت پذيري بخش خصوصي نيز بايستي تعيين گردد.
در اين راستا توان سرمايه گذاري و قدرت اجرايي بخش عمران و به تبع آن شركت هاي ساختماني از اهميت ويژه برخوردار است.
فصل مشترك تعبير دولت از ساختارهاي توليدي و توان اجرايي بخش عمران ميتواند اساس واقع بيني در تدوين برنامه هاي دراز مدت و اجراي صحيح آن باشد. در بخش اجراي پروژه هاي عمراني, كندي و ركود و توقف پروژه ها آسيب هاي جدي به دولت و شركت هاي ساختماني و از اين رهگذر زيانهاي عظيم به اقتصاد مملكت وارد نموده است. كندي و ركود پروژه ها قبل از آنكه در اثر كمبود منابع و امكانات باشد بر اساس برخي موارد ديگر نظير ناهماهنگي و در دسترس نبودن اطلاعات كافي و در نهايت ضعف مديريت حاصل شده است.
تجربه سالهاي متمادي گذشته در اجراي پروژه هاي عظيم و زيربنايي بيانگر اين واقعيت است كه شركتهاي ساختماني علاوه بر اينكه از قدرت اجرايي بالايي در انجام وظايف خود در داخل بهره مندند, بالقوه داراي اين پتانسيل نيز هستند كه در اجراي پروژه هاي عظيم و زيربنايي فرا مرزي, سهم عمده اي را از آن خود نمايند و از اين طريق قادر به ارتقاء دانش فني و مهندسي نيروهاي داخلي و كسب درآمد ارزي براي كشور باشند.
واقع بينانه است كه بدانيم هيچ كس بهتر از شركت هاي ساختماني, كه با عشق به سازندگي و تحمل مشقت و رنج در گوشه و كنار اين مرز و بوم با مسائل مختلف دست و پنجه نرم ميكنند, نمي تواند در برنامه ريزيها و اجراي طرحهاي عمراني, ياور دولت باشند.
شركت مهيار نيز همانند ديگر دست اندركاران آباداني كشور آرزومند است كه طراحان, مجريان و سازندگان با همراهي و همدلي بر مسائل موجود فائق آيند و بوجود آورنده و نگاهبان سرمايه هاي عظيم و ماندگاري باشد كه با قدرت عظيم فني و مهندسي در كشور ايجاد ميگردد