« مطالب موجود در سایت اعم از مقالات و نقاشی ها و ... فقط با ذکر ماخذ قابل استفاده عموم می باشد. »
Error
پیغام سیستم
4
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

معرفی شرکت

 
 
شركت مهيار « سهامي خاص» در تاريخ 17/1/1360 تحت شمارة 40036 در ادارة ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .
از تاريخ تأسيس تا كنون در پروژه هاي متنوع ساختماني و تأسيساتي و راه سازي حضور يافته وتا كنون بالغ بر 35 پروژة مختلف را باجرا در آورده است .  با توجه به اجراي پروژه هاي متنوع در چند سال اخير ، اسناد و مدارك شركت براي ارتقاء رتبه هاي شركت در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تحت بررسي مي باشد .
با توجه به اينكه فعاليتهاي ساختماني و عمراني ، افق توسعه كشور را روشن مي كند با فراتر از 50 سال تجربه و كوشش مديران شرکت در راه يافتن علوم جديد و انديشه هاي نو و بهره مندي از اطلاعات بعنوان يك ارزش براي راهيابي به روابط مولد بين المللي ، مساعي شركت در اجراي سريع پروژه ها بر اين مدار بوده تا روشنگر چنين افقي باشيم .
بر اين اساس پژوهش بعنوان شرط اصلي پيشنهاد بهترين راه براي خدمات ساختماني و عمراني مدّنظر بوده و در بخش هاي مهندسي برآورد ، كنترل پروژه ، آزمايشگاه ژئوتکنيک ، قسمت هاي اجرايي و مالي و پشتيباني با نظامي مبتني بر اطلاعات و مديريتي منسجم در اجراي پروژه هاي مختلف ، راه موفقيّت آميزي را طي نموده ايم .
 
 
 
آدرس :  تهران خيابان وليعصر ، بالاتر از سه راه بهشتی ساختمان شماره 2216 طبقه سوم
كد پستي : 1433885111
تلفن : 88105558- 88105557
فكس : 88105559