« مطالب موجود در سایت اعم از مقالات و نقاشی ها و ... فقط با ذکر ماخذ قابل استفاده عموم می باشد. »
Error
پیغام سیستم
4
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

گرافیک

نام اثر: تکامل
آنچنان از فقر میترسند خلق زیر آب شور رفته تا به حلق / جمله شان ازخوف غم درعین غم درپی هستی فتاده درعدم
 (اشعار:مولانا جلال الدین مجمدبلخی)
نام اثر: زیبا
نام اثر: shut up!
نام اثر: کابوس...
ای برادر تو اگر آوازی
تو در این تیره شب وحشتناک
چلچلراغ سُخنی
بهار 1391
چون نزدیک رسیدند عشق که سپهسالار بود ، نیابت به حُزن داد
(شیخ اشراق ) 
 مپندارند که دارند !
باش تا که پرده بردارند !.....
می گفت : نماز را به جماعت سواره می خوانیم ، حالا سالهاست از سر کوچه که رد می شوم ، اسمش را نگاه میکنم روی تابلو  .
بهار 1391
زن ارمنی
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 26*38 سانتی متر دی 1391
گفت : آفتاب ، چراغ خانه ما را ناپدید کرد .
گفت : چون از خانه به در نهی
خاصه به نزد آفتاب
هیچ نماند .!...
بازار نوشهر   - 1378
بازار نوشهر – چیلک 1378
بازار نوشهر - 1378
قهوه چی
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 26*38 سانتی متر سال 1391
دایه
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 26*38 سانتی متر سال  1391
زن عریان
نقاشی آبرنگ – روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر بهمن 1391
بانوی آفریقائی
نقاشی آبرنگ – روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر بهمن 1391
عروس قاجار
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر دی 1391
دکتر محمد مصدق
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 32*48 سانتی متر اردیبهشت 1392
خانه پدری
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 26*32 سانتی متر سال  1379
پرتره استاد
نقاشی قلم سیاه- روی کاغذ کتان
حقیقت
پدری مهربان و شوهری دلچسب